top of page

Świadczymy usługi w zakresie:

 
- usługi księgowe - 

prowadzenie:

- ksiąg handlowych (pełna księgowość),

- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

- ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),

- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,

- ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencji wyposażenia,

oraz obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT)

i sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.


rzetelne usługi księgowe

- obsługa kadrowo-płacowa -​
 

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,

- naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,

- prowadzenie kart przychodów pracowników,

- prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,

- sporządzanie deklaracji i zaświadczeń o dochodach,

- sporządzanie umów o pracę, umów zleceń oraz świadectw pracy,

- opracowywanie raportów oraz analiz dotyczących wynagrodzeń.
 

obsługa kadrowo-płacowa

 - rozliczenia z ZUS -

- zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 

- naliczanie składek ZUS,

- sporządzanie deklaracji i raportów ZUS,

- przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS.


składki ZUS

2010 - present

2010 - present

 

- usługi dodatkowe - 

​- pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu działalności gospodarczej,

- opracowywanie zasad rachunkowości i planu kont,

- zakładanie ksiąg rachunkowych,

- działania windykacyjne,

- prowadzenie sprawozdawczości GUS,

- sporządzanie raportów i analiz finansowych,

- wyprowadzanie zaległości księgowych,

- możliwość odbioru dokumentów od Klienta.

PIT CIT JPK VAT GUS
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :)
bottom of page